Brugervilkår

Senest opdateret: 15. april 2019

1. Generelt

C More Entertainment AB (”C More”) er en internetbaseret distributør af tjenester (”tjenesterne”), som afhængigt af den valgte pakke giver brugeren mulighed for gennem streaming at se sport, film, tv-serier, tv-programmer, børneindhold og live tv-kanaler via internettet på www.cmore.se (”websitet”) og i C Mores apps. For at en bruger (”brugeren”) skal kunne få adgang til tjenesterne, kræves det ud over betaling, at brugeren har oprettet en brugerkonto på websitet. Der bliver lavet en brugerkonto, når brugeren selv registrerer sig på websitet, eller ved at brugeren indgår en aftale om adgang til tjenesterne med en digital tv-operatør, en C More-sælger, forhandler, iTunes eller en af C Mores samarbejdspartnere.

C More og TV4 AB, org. nr. 556242-7152, indgår i samme koncern (med Bonnier Broadcasting AB org. nr. 556802-5646 som fælles ejer). C Mores søstertjeneste TV4 Play er en gratistjeneste, hvor brugere bl.a. kan benytte TV4-indhold med reklamer. Tjenesterne bygger på samme tekniske platform, hvilket indebærer, at når brugeren opretter en brugerkonto på websitet, bliver der lavet en hvilende konto til TV4 Play, og når en bruger opretter en konto til TV4 Play, bliver der lavet en hvilende konto på websitet. En hvilende konto til TV4 Play bliver sidenhen aktiveret, hvis brugeren vælger at udfylde de obligatoriske oplysninger til TV4 Play, og en hvilende konto på websitet bliver aktiveret, hvis brugeren vælger at købe en af de pakker (abonnementer), der findes på C More.

Disse vilkår (”brugervilkår”) udgør sammen med de øvrige vilkår og den information, som oplyses i forbindelse med køb af et abonnement enten gennem tredjepart som fx en digital tv-operatør eller direkte fra C More, de vilkår, som gælder for brugen af tjenesterne. For de brugere, der har købt abonnement og indgået en aftale om adgang til tjenesterne med tredjepart som fx en digital tv-operatør, gælder punkterne 3-10 og 18 nedenfor dog ikke (sådanne brugere henvises i stedet til den aftale, som brugeren har indgået med den aktuelle tredjepart). Hvis du køber C More abonnement via iTunes vil iTunes vilkår gælde for reklamation, opsigelse og fortrydelse. iTunes vilkår benyttes ved konflikt når købet er sket via iTunes. Du godkender iTunes vilkår i forbindelse af dit køb.

For de brugere, der har købt abonnement og indgået en aftale om adgang til tjenesterne direkte med C More, gælder disse brugervilkår i deres helhed (brugervilkårene sammen med øvrige vilkår i forbindelse med købet udgør aftalen mellem brugeren og C More, ”aftalen”).

Brugeren er ansvarlig for, at de oplysninger, som brugeren opgiver i forbindelse med oprettelsen af en brugerkonto, er korrekte samt for løbende at give C More besked, hvis oplysningerne ændres. Brugeren er ansvarlig for, at ingen anden får adgang til brugerens log ind-oplysninger og password. Brugeren skal med det samme give C More besked, hvis brugeren ved eller har mistanke om, at en anden end brugeren har fået adgang til brugerens log ind-oplysninger og password.

2. Tekniske og geografiske forudsætninger for at kunne benytte tjenesterne

For at kunne benytte tjenesterne kræves det, at brugeren har det nødvendige udstyr, software og internetkapacitet. C More er ikke ansvarlig for fejl og/eller forsinkelser, som skyldes, at brugeren ikke har det nødvendige udstyr, software og/eller internetkapacitet. Brugeren kan benytte indhold på forskellige modtagerenheder, som har Windows, OS X og IOS. Brugeren har ikke ret til at registrere flere end fem (5) modtagerenheder og kan aldrig benytte indhold fra tjenesterne på mere end to (2) modtagerenheder samtidig. C More forbeholder sig retten til løbende at ændre de tekniske forudsætninger. Brugeren har udelukkende ret til at benytte indhold fra tjenesterne, når brugeren befinder sig i Danmark. Fra og med 1. april 2018 har brugeren dog mulighed for at benytte tjenesterne, når brugeren midlertidigt befinder sig uden for Danmark, men inden for EU/EØS under visse forudsætnigner og i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1128 om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked.

3. Pris, betaling og håndtering af betalingsinformation

For at indgå en aftale, skal kunden være fyldt 18 år. Et abonnement tegnes for den periode, som fremgår af informationen og vilkårene ved købet (”abonnementsperioden”). Hvis brugeren har valgt en kampagne med bindingstid, overgår abonnementsperioden til at blive en 30-dagesperiode, efter at bindingstiden er ophørt, se mere under punkt 4: ”Automatisk fornyelse af abonnement”. Betaling af abonnementsgebyret sker som forudbetaling, indtil brugeren opsiger abonnementet. Abonnementsgebyret betales ved at gebyret trækkes fra det kreditkort, som brugeren har angivet.

Har du købt dit abonnement via iTunes vil abonnementsprisen blive trukket fra det kredit- eller betalingskort, som du har tilmeldt i iTunes. Prisen trækkes 24 timer inden at nuværende abonnementsperiode udløber. For mere information, se vilkår for iTunes.

Hvis betalingen sker via kreditkort, forfalder abonnementsgebyret for en fornyet abonnementsperiode til betaling den sidste dag i den indeværende abonnementsperiode. Pris for køb af indhold ud over det, som indgår i abonnementet (fx stykvise køb) fremgår af den prisliste, som er aktuelt gældende, og som findes på websitet. Samtlige priser er angivet inklusive moms og i danske kroner.

Ud over betaling til C More (eller en anden, med hvilken brugeren har indgået aftale om adgang til tjenesterne) for abonnement eller fx stykvise køb af indhold, kommer den betaling, som brugeren betaler sin internetoperatør, hvilket håndteres mellem brugeren og dennes internetoperatør uden for rammerne af disse brugervilkår.

Betaling til C More sker via den eller de betalingsservices, som C More aktuelt har aftale med. Brugeren kan betale med kreditkort (VISA eller Mastercard). Brugeren bør lægge mærke til, at eventuelle afgifter og yderligere vilkår kan gælde for brugen af disse betalingsmåder. Information om indholdet i sådanne vilkår stilles ikke til rådighed af C More. På brugerens kontoudtog for kreditkortet vil købet blive bogført som C More. Brugeren er ansvarlig for, at den konto, som i følge aftalen og disse brugervilkår skal debiteres abonnementsgebyret på forfaldsdagen, indeholder tilstrækkelige midler til at dække det abonnementsgebyr, som løbende skal debiteres. Ved forsinket betaling har C More i følge rentelovgivningen ret til at fratrække brugeren morarente, lovfæstet rykkergebyr og i nødvendigt fald lovfæstet inkassogebyr. Endvidere har C More ret til med det samme at opsige aftalen helt elelr delvist eller på anden måde begrænse brugerens adgang til tjenesterne.

I tilfælde af, at brugeren har købt abonnement eller fx stykvise køb af indhold gennem en tredjepart (digital tv-operatør, C More-sælger, forhandler eller en anden af C Mores samarbejdspartnere), og betalingen i følge brugerens aftale med denne tredjepart skal ske til denne, gælder de betalingsmåder og betalingsvilkår, som fremgår af brugerens aftale med denne tredjepart.

4. Automatisk fornyelse af abonnement

Abonnementet fornyes automatisk ved, at abonnementsperioden forlænges med 30 dage, forudsat at brugeren ikke har opsagt abonnementet. Dette indebærer, at C More fortsætter med at debitere abonnementsgebyret i overensstemmelse med punkt 3, indtil brugeren opsiger abonnementet.

Ønsker du at afslutte dit abonnement som er købt via iTunes, så skal dette ske via iTunes og senest 24 timer før nuværende abonnementsperiode udløber.

5. Svensk lov om internethandel og begrænsninger i fortrydelsesretten

Aftalen omfattes af svensk lov om internethandel. Dette indebærer bl.a., at brugeren har ret til at fratræde aftalen (fortrydelsesret) inden for 14 dage fra den dag, hvor aftalen er trådt i kraft (fortrydelsesfristen). For at benytte fortrydelsesretten skal brugeren kontakte C Mores kundeservice inden udløbet af fortrydelsesfristen på (telefon: 0771-481 481). Læg mærke til, at fortrydelsesretten er begrænset. Hvis brugeren logger ind på tjenesterne og aktiverer streaming af indhold, samtykker brugeren til, at C More påbegynder udførelsen af tjenesterne, også selv om fortrydelsesfristen ikke er udløbet. Dette indebærer, at brugeren har givet samtykke til, at tjenesterne er blevet udført, og at der dermed ikke findes nogen fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor brugeren aktiverer streaming af indhold. Brugeren kan også give C More besked om påberåbelse af fortrydelsesretten ved at udfylde og sende Forbrugerrådets blanket til C More. Blanketten findes her: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf. Blanketten sendes til C Mores kundeservice via email (kundeservice@cmore.dk)

Har du købt dit abonnement via iTunes, så gælder de regler for fortrydelse, reklamation osv som fremgår af iTunes vilkår.

6. Kampagner og gratistilbud

C More kan tilbyde nye brugere at benytte tjenesterne uden omkostninger (”gratistilbud”) i en vis periode (”gratisperiode”). Retten til at benytte gratistilbuddet kan være betinget af, at (i) hverken brugeren eller nogen i brugerens husholdning har tegnet et abonnement til reduceret pris (”kampagnetilbud”) eller et gratistilbud i løbet af de seneste tolv (12) måneder, og (ii) brugeren ikke har været bruger i løbet af de seneste tolv (12) måneder. Ud over de vilkår, som anføres her, kan et gratistilbud være forbundet med visse yderligere betingelser, som anføres på websitet. Efter gratisperiodens udløb skal brugeren, under forudsætning af at brugeren ikke opsiger gratistilbuddet jf. nedenstående, debiteres den pris, som C More har meddelt som gældende for tjenesterne efter gratisperioden. Dette indebærer, at gratistilbuddet overgår til et abonnement, og at C More vil debitere det relevante abonnementsgebyr, indtil brugeren opsiger abonnementet, eller C More meddeler brugen, at en anden pris er gældende. Hvis brugeren opsiger et gratistilbud i gratisperioden, har C More ret til at afslutte gratistilbuddet med det samme og afslutte brugerens adgang til de relevante tjenester.

Dig som har registreret dig for et gratis tilbud i en iOS enhed via iTunes kan benytte tilbuddet fra og med du har accepteret tilbuddet og bekræftet konto oplysninger i en iOS enhed. Hvis du opretter abonnement under den pågældende gratisperiode overgår gratis tilbuddet til et abonnement og uudnyttet gratis periode mistes.

7. Ændring af abonnementsgebyret

C More har ret til at ændre abonnementsgebyret (også under kampagneperioden) ved at give brugeren besked senest 30 dage inden ændringernes ikrafttræden. Sådan en besked offentliggøres på websitet eller sendes til brugeren via email. Hvis brugeren har tegnet et abonnement med bindingsperiode, træder ændringen ikke i kraft før tidligst 30 dage efter, at bindingsperioden er ophørt.

8. C Mores ansvar for fejl og forsinkelser i leveringen af tjenesterne

Tjenesternes karakter gør, at forstyrrelser fx på grund af overbelastning, netværks- og/eller andre kommunikationsfejl og/eller -problemer kan forekomme, hvilket kan indebære, at brugeren ikke kan benytte købt indhold. C More er ikke ansvarlig for, at brugeren ikke kan benytte tjenesterne på grund af sådanne overbelastninger, fejl og/eller problemer. Ud over det der anføres ovenfor, er C Mores ansvar yderligere begrænset til kun at omfatte fejl i og forsinket leverance af tjenesterne, som skyldes C More. C More er fx ikke ansvarlig for fejl og forsinkelser, som skyldes brugeren eller fejl i brugerens udstyr (som fx at det ikke opfylder de tekniske forudsætninger nævnt i punkt 2 ovenfor) eller andet udstyr, som ikke tilhører C More. C Mores ansvar omfatter ikke i noget tilfælde skade eller tab i erhvervsvirksomhed. I tilfælde af, at brugeren har købt abonnement eller fx stykvise køb af indhold gennem en tredjepart (digital tv-operatør, C More-sælger, forhandler eller en anden af C Mores samarbejdspartnere), er C More ikke på nogen måde ansvarlig for, at brugeren ikke kan benytte tjenesterne uanset årsagen. C More henviser i disse tilfælde brugeren til de vilkår, som fremgår af brugerens aftale med en sådan tredjepart.

Hvad som er gældende ved reklamation af abonnement eller andet tjeneste købt via iTunes, se iTunes vilkår.

9. Reklamation

Hvis brugeren betragter tjenesterne som fejlagtige, eller leveringen af tjenesterne er forsinket, skal brugeren indgive en reklamation ved at kontakte C Mores kundeservice inden for to (2) måneder fra fejlens indtræffelse for at kunne påberåbe sig fejlen (kontaktoplysninger til kundeservice findes under punkt 20 i disse brugervilkår eller på websitet).

Ved reklamation skal brugeren angive visse oplysninger, som fx hvilket indhold (film, serieafsnit, kamp osv.) reklamationen handler om, dato og tidspunkt for fejlen/forsinkelsen, hvilken internetoperatør brugeren anvender, brugerens postadresse, en detaljeret redegørelse over fejlen/forsinkelsen osv. Brugeren skal endvidere medsende kvitteringen for det købte abonnement eller den købte tjeneste eller på anden måde kunne dokumentere sit køb.

Hvad som er gældende ved reklamation af abonnement eller andet tjeneste købt via iTunes, se iTunes vilkår.

10. Aftaleperiode og opsigelse

Aftalen gælder i abonnementsperioden og forlænges automatisk jf. punkt 4 ovenfor, hvis brugeren ikke opsiger abonnementet. Brugeren har ret til at opsige abonnementet når som helst, hvis abonnementet ikke har nogen bindingsperiode, ved at kontakte C Mores kundeservice (kontaktoplysninger til kundeservice findes under punkt 22 i disse brugervilkår eller på websitet). Der vil dog ikke ske nogen tilbagebetaling af allerede betalt abonnementsgebyr.

For opsigelse af abonnement, købt i iTunes, se iTunes vilkår.

11. Benyttelse af tjenesterne m.m.

Brugeren er ansvarlig for, at tjenesterne ikke benyttes i strid med gældende lovgivning, samt at tjenesterne udelukkende benyttes til personligt og privat brug. Alt materiale, som brugeren får adgang til gennem tjenesterne, beskyttes af svensk og international ophavsretslovgivning og anden relevant lovgivning. Brugeren må ikke disponere over materiale, som brugeren får adgang til gennem tjenesterne i strid med ophavsretslovgivningen, anden relevant lovgivning eller i strid med disse brugervilkår. Dette indebærer bla., at brugeren ikke må sprede eller kopiere sådanne materialer, ikke gøre materialerne offentligt tilgængelige eller bruge materialerne i kommercielt øjemed. Brugeren må ikke lade nogen anden person anvende brugerens log ind-oplysninger. Brugeren må ikke omgå, fjerne, ændre eller i øvrigt påvirke den teknik og/eller det sikkerhedssystem, som C More anvender for at beskytte tjenesterne. Brugerens handlen i strid med dette punkt 8 skal altid betrgates som et væsentligt aftalebrud og giver C More ret til med det samme at udelukke kunden fra at benytte tjenesterne uden pligt til at tilbagebetale betalt godtgørelse uanset bindingsperiode. Sådan adfærd kan også medføre erstatningspligt for kunden. C More forbeholder sig retten til i øvrigt at udelukke kunden fra al benyttelse af tjenesterne pligt til at tilbagebetale betalt godtgørelse uanset bindingsperiode ved brud på disse brugervilkår.

12. Uegnet indhold

Der kan findes indhold i tjenesterne, som kan være eller opfattes som uegnet for mindreårige eller andre. Brugeren er ansvarlig for, at mindreårige ikke benytter uegnet indhold via brugerens brugerkonto.

13. Sociale medier

Tjenesterne kan lade brugeren integrere sine aktiviteter på tjenesterne med funktionaliteter, som stilles til rådighed af andre netværkstjenester, fx Twitter og Facebook (”sociale medier”), ved eksempelvis at lade andre benytte den profil, som brugeren har på tjenesterne samt at dele links med andre brugere af tjenesterne. Hvis brugeren vælger at aktivere sådanne funktioner, kan andre få mulighed for at se den profil, som brugeren har på tjenesterne. Brugeren giver sit samtykke til, at C More ikke er ansvarlig for indholdet, når det er blevet integreret med sociale medier. C More forbeholder sig dog retten til med det samme at lukke det hele eller dele af tjenesterne, hvis brugeren anvender tjenesterne i forbindelse med sociale medier på en måde, som C More bedømmer kan klandres, som fx at (i) offentliggøre eller skabe noget, der indebærer bagvaskelse, forulempelse, chikane, mobning eller på nogen anden måde er stødende eller klandrende, (ii) sende tilsviningsmails til andre brugeren og/eller (iii) i øvrigt gøre noget, der strider mod gældende lovgivning og/eller forskrifter.

14. Ret til opsigelse

Ud over det, der anføres i punkt 8, kan C More lukke tjenesterne med umiddelbar virkning, hvis C More (i) beslutter at lukke tjenesterne helt eller delvis, (ii) beslutter at forandre tjenesterne og/eller indhold væsentligt eller (iii) har en anden rimelig grund til at lukke tjenesterne ned. Fra C Mores side kan en opsigelse ske via email, telefon eller information på websitet. Tilbagebetaling kan kun ske i tilfælde af, at kunden har en direkte aftale med C More.

15. Personoplysninger

I forbindelse med, at brugeren opretter en konto på websitet, giver brugeren personoplysninger, som C More bla. anvender til at tilbyde en relevant og interessant tjeneste. I en vis udstrækning kan C More via cookies og lignende teknologier få information om, hvilket indhold brugeren foretrækker, og hvordan brugeren bevæger sig på C Mores platforme. Personoplysninger, som brugere, der har købt abonnement eller indgået aftale med en tredjepart (som fx en digital tv-operatør), giver i forbindelse med log ind på tjenesterne, er denne tredjeparts ansvar. For mere information om, hvordan en sådan tredjepart behandler personoplysningerne, skal brugeren henvende sig direkte til denne tredjepart. C More er ansvarlig for øvrige personoplysninger, som behandles i forbindelse med, at brugeren opretter en C More-konto og benytter tjenesterne.

C More værner om brugerens privatliv, og den behandling af personoplysninger, som sker i tjenesterne, er i overensstemmelse med GDPR (General Data Protection Regulation). Mere information om, hvordan C More behandler brugerens personoplysninger findes i C Mores Personuppgiftspolicy).

For information om hvordan personlige oplysninger behandles som sker i forbindelse af køb i iTunes, se iTunes vilkår og integritetspolitik.

16. Cookies

C More anvender cookies og lignende teknologiet på sine platforme, fx til at forbedre brugeroplevelsen, måle reklamer og opdage brugen af annonceblokeringsværktøjer på tjenesterne. For mere information om hvordan C More anvender cookies, https://www.cmore.dk/artikler/cookies. Brugeren har altid mulighed for at sige nej til cookies osv. For at gøre dette kræves det, at brugeren ændrer indstillingerne i sin webbrowser. Vær opmærksom på, at en blokering af cookies kan resultere i, at brugeren ikke får adgang til alle sider og funktioner på websitet. Det kan også forværre brugerens brugeroplevelse. For mere detaljeret information om cookies, og hvordan brugeren kan spærre for cookies, se www.minacookies.se.

17. Ændring af brugervilkårene, tjenesterne og indhold

C More forbeholder sig retten til når som helst at ændre brugervilkårene, tjenesterne og/eller indhold i tjenesterne. Meddelelser om ændringer i brugervilkårene, som ikke er til åbenbar fordel for brugeren, vil som regel blive givet via email eller på websitet, hvorfor brugeren anbefales at opdatere sig på websitet regelmæssigt. Hvis brugeren fortsætter med at benytte tjenesterne, efter at ændringer brugervilkårene, tjenesterne og/eller indhold i tjenesterne er trådt i kraft, anses brugeren for at have accepteret ændringerne. C More har ret til at overlade sine rettigheder og pligter til andre i henhold til disse brugervilkår.

Hvis du har købt abonnement via iTunes og iTunes vilkår er i konflikt med vores vilkår, så skal iTunes vilkår prioriteres. Vi anbefaler dig regelmæssigt at gennemgå iTunes vilkår for at sikkerstille at du er informeret om ændringer.

18. Brugerens ret til at fratræde aftalen

Hvis brugeren ikke accepterer en meddelt ændring af brugervilkårene (jf. punkt 17 ovenfor), som ikke er til umiddelbar fordel for brugeren, har brugeren ret til at fratræde aftalen i den berørte del med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Ved fratræden af aftalen i henhold til dette punkt har brugeren ret til at få den betalte godtgørelse tilbage, som modsvarer den tilbageværende del af abonnementsperioden efter opsigelsen. Hvis brugeren ikke inden for 30 dage efter meddelelsen om en ændring informerer C More om, at brugeren vil fratræde aftalen, indebærer dette, at brugeren accepterer ændringen. Hvis brugeren fortsætter med at benytte tjenesterne, efter at ændringer brugervilkårene, tjenesterne og/eller indhold i tjenesterne er trådt i kraft, anses brugeren for at have accepteret ændringerne. C More har ret til at overlade sine rettigheder og pligter til andre i henhold til disse brugervilkår og aftalen.

19. Tvister

Ved en tvist mellem C More og brugeren skal parterne i første omgang forsøge at løse tvisten gennem en overenskomst. Hvis parterne ikke kan enes, kan tvisten afgøres af Forbrugerklagenævnet. Som forbruger kan du også benytte EUs onlineplatform til at indgive en klage og få hjælp af et uvildigt organ til løsning af tvister. En part har også altid ret til at rejse sagen ved en almen domstol.

20. Kundeservice

Brugeren er velkommen til at kontakte C Mores kundeservice for yderligere information eller ved behov for support. Kontaktoplysninger til kundeservice findes under punkt 22 i disse brugervilkår eller på websitet.

21. Kontaktoplysninger til C More Entertainment AB

C More Entertainment AB, org. nr. 556053-7309

Tegeluddsvägen 3-5

115 84 Stockholm

22. Kontaktoplysninger tll C Mores kundeservice

Telefon: 70 10 02 04

Email: kundeservice@cmore.dk