The Thing

Forskerne på en polarstation finder en rumstation begravet i isen. Et overjordisk væsen har ligget i dvale i isen - et monster som kan imitere andre livsformer til mindste detalje. Klassisk paranoia-skræk af John Carpenter.