Slip fangerne løs, det er forår!

Tage Danielssons humoristiske indslag om fængselsdebatten indeholder mange gode grin og spreder varme og glæde til alle aldre.