Saints and Soldiers: The Void

Krigsdrama der udspiller sig i slutningen af Anden Verdenskrig. Tyskerne er på tilbagetog, men der findes stadig soldater overalt. En af de allieredes tropper får til opgave at begive sig ind i et bjergområde for at komme en meget udholden og kampdygtig tysk enhed til livs, men efter et lumskt bagholdsangreb er de allierede reduceret til kun nogle få mand. Er det mon muligt at slå tyskerne med det resterende mandskab?