The 33

I 2010 blev 33 minearbejdere spærret inde i en mine 700 meter under jorden i Chile efter en sammenstyrtning, og redningsarbejdet blev fulgt over alt i verden. I 69 dage arbejdede et team på at redde de indespærrede mænd ud, mens deres familier og hele verden holdt vejret. Nede i minen blev nerverne stadig mere og mere tyndslidte, som tiden den gik. Antonio Banderas spiller de indespærredes talsmand "Super" Mario Sépulveda, der dagligt optog videosekvenser for at vise, at de på trods af omstændighederne var i stand til at holde modet oppe.