Halvvägs till himlen

Præsten Albin Carlsson vender hjem fra Afrika for at arbejde som sognepræst i en lille menighed i Skåne. Hans drøm er at reformere kirken og gøre den relevant for almindelige mennesker, hvilket dog skal vise sig at blive noget af en udfordring i et lille lokalsamfund som Östra Nöbberup.

Om episoden

Fanny får svært at overholde sin tavshedspligt i forbindelse med planlægningen af et surpriseparty i kirken. Jan føler sig udenfor og skaffer sig adgang til kirkens hemmeligheder, hvorefter han straks begynder at udnytte situationen. Da Albin insisterer på, at de alle skal lægge vejen forbi blodbussen, må Jan lægge kortene på bordet.